Opłaty

Opłata za udział stacjonarny w konferencji — 190 zł


Przed uiszczeniem opłaty należy zarejestrować się za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi konferencji, wybierając zakładkę REJESTRACJA.

Uprzejmie informujemy, iż podczas Konferencji nie będzie możliwe wnoszenie opłat.

W ramach opłaty za uczestnictwo stacjonarne zapewniamy:

1. udział w Konferencji,

2. bezpłatny dostęp na platformie tvmed* do nagrań z dziedziny onkologii,

3. materiały konferencyjne,

4. identyfikator,

5. certyfikat w wersji elektronicznej.


Rezygnacja z uczestnictwa w konferencji**:
Pisemną rezygnację z uczestnictwa w konferencji należy zgłaszać na adres Organizatora lub e-mailem na adres: immunoterapianowotworow@viamedica.pl
W przypadku rezygnacji, uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

1. rezygnacja zgłoszona od momentu wpłaty do 30 dni przed konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 10%,

2. rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 35%,

3. rezygnacja zgłoszona 14 dni przed konferencją — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.

 


*Vouchery do odbioru w recepcji konferencyjnej. Dostęp ważny do 16.06.2024 roku.
**Powyższe warunki nie dotyczą osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93) tj. z dnia 9 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.)

Copyrights © 2024 Via Medica