Sala konferencyjna
11:0011:05
Rozpoczęcie konferencji prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski, prof. ICZMP dr hab. n. med. Ewa Kalinka, prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski
5 min
11:0513:00
Warsztaty pod patronatem firmy Bristol Myers Squibb
115 min

11:05 - 12:10

Mikro początek wielkich rzeczy — jakie możliwości ma chory na czerniaka?

Prowadzenie: prof. dr hab. n. med.  Piotr Rutkowski, dr hab. n. med. Hanna Koseła-Paterczyk

11:00–11:20 Zacznijmy od początku. Pierwszy, ważny krok — leczenie okołooperacyjne
dr n. med. Tomasz Świtaj

11:20–11:50 Dostępy i postępy — solo czy w duecie w chorobie zaawansowanej? 
dr n. med. Katarzyna Kozak

11:50–12:10 Kto pyta nie błądzi i co nas nurtuje w codziennej praktyce — program lekowy B.59 w pytaniach i odpowiedziach
dr hab. n. med. Hanna Koseła-Paterczyk, prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski
 

12:10 - 12:50

Progresja czy pseudoprogresja, czyli jak nie wylać dziecka z kąpielą. Radiologiczne kryteria oceny odpowiedzi na leczenie — RECIST 1.1 i iRECIST Prowadzenie: prof. ICZMP dr hab. n. med. Ewa Kalinka, prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski, Wykładowca: dr n. med. Michał Wyrzykowski

12:50 - 13:00

Dyskusja
13:0013:10
Wykład otwierający: Jak obejść pierwotną i wtórną oporność na immunoterapię? prof. UWM dr hab. n. med. Tomasz Kubiatowski
10 min
13:1014:25
Sesja edukacyjna 1. Immunoterapia — czy to już szczyt możliwości? Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth, prof. dr hab. n. med. Bartosz Wasąg
75 min

13:10 - 13:30

Nowe technologie w immunoterapii nowotworów (CAR-T, CAR-M), przeciwciała bispecyficzne i inne prof. dr hab. n. med. Kamila Wojas-Krawczyk

13:30 - 13:45

Podstawy biologiczne i wyniki prób klinicznych skojarzenia immunoterapii z radioterapią prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth

13:45 - 14:05

Czy badania genetyczne/molekularne pozwalają przewidzieć wrażliwość na immunoterapię? prof. dr hab. n. med. Bartosz Wasąg

14:05 - 14:20

Immunoterapia w mięsakach dr n. med. Tomasz Świtaj

14:20 - 14:25

Dyskusja
14:2514:45
Wykład sponsorowany firmy MSD: Immunochemioterapia u chorych na NDRP z ekspresją PD-L1< 1%. 5-letnie wyniki badań klinicznych wobec polskich danych RWE prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski
20 min
14:4515:25
Przerwa 40 min
15:2516:35
Sesja edukacyjna 2. Leczenie uzupełniające czy leczenie wstępne (Adiuwant czy neoadiuwant)? Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski, prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski
70 min

15:25 - 15:40

Niedrobnokomórkowy rak płuca prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski

15:40 - 15:55

Nowotwory skóry prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

15:55 - 16:10

Rak szyjki macicy dr hab. n. med. Radosław Mądry

16:10 - 16:30

Rak przełyku i żołądka prof. UWM dr hab. n. med. Tomasz Kubiatowski

16:30 - 16:35

Dyskusja
16:3517:40
Sesja edukacyjna 3. Znaczenie leczenia miejscowego w trakcie immunoterapii, czyli oligoprogresja wobec dowodów medycznych Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski, dr hab. n. med. Jakub Kucharz
65 min

16:35 - 16:50

Niedrobnokomórkowy rak płuca dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska

16:50 - 17:05

Rak nerwokomórkowy dr hab. n. med. Jakub Kucharz

17:05 - 17:20

Czerniaki dr n. med. Aneta Borkowska

17:20 - 17:35

Nowotwory przewodu pokarmowego prof. dr hab. n. med. Lucjan S. Wyrwicz

17:35 - 17:40

Dyskusja
17:4019:15
Sesja edukacyjna 4. Nowości w immunoterapii paliatywnej ostatnich 12 miesięcy Prowadzenie: prof. ICZMP dr hab. n. med. Ewa Kalinka, dr n. med. Katarzyna Kozak
95 min

17:40 - 17:55

Wakacje terapeutyczne immunoterapii w nowotworach skóry dr n. med. Katarzyna Kozak

17:55 - 18:10

Immunoterapia w nowotworach ginekologicznych prof. ICZMP dr hab. n. med. Ewa Kalinka

18:10 - 18:25

Czerniak gałki ocznej dr n. med. Paweł Rogala

18:25 - 18:40

Rak płuca dr n. med. Katarzyna Stencel

18:40 - 18:55

Nowotwory układu pokarmowego prof. UO, dr hab. n. med. Barbara Radecka

18:55 - 19:10

Urologia, ginekologia — o co bym dziś zapytał? prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki

19:10 - 19:15

Dyskusja
19:15
Kolacja
Sala konferencyjna
08:3009:00
Sesja edukacyjna 5. Pytanie na śniadanie  czy pytanie na egzamin Prowadzenie: prof. ICZMP dr hab. n. med. Ewa Kalinka, prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski
30 min

08:30 - 08:40

Nowotwory piersi prof. UO, dr hab. n. med. Barbara Radecka

08:40 - 08:50

Nowotwory układu pokarmowego, nowotwory skóry prof. UWM dr hab. n. med. Tomasz Kubiatowski

08:50 - 09:00

Dyskusja
09:0009:20
Wykład sponsorowany firmy Gilead: Praktyczne implikacje stosowania schematów opartych na immunoterapii na terapię sacytuzumabem gowitekanem w potrójnie ujemnym raku piersi prof. ICZMP dr hab. n. med. Ewa Kalinka
20 min
09:2010:15
Sesja edukacyjna 6. Progresja po immunoterapii — dylemat na czasie Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski
55 min

09:20 - 09:35

Leczenie po progresji na/po leczeniu adjuntowym i po leczeniu ukierunkowanym molekularnie dr n. med. Katarzyna Kozak

09:35 - 09:50

Znaczenie immunoterapii po immunoterapii w NDRP, czyli czy czas i miejsce ma znaczenie? prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

09:50 - 10:05

Czas trwania leczenia lekami immunokompetentymi — UROLOGIA — co wiemy i gdzie jesteśmy? prof. NIO-PIB dr hab. n. med. Paweł Wiechno

10:05 - 10:15

Dyskusja
10:1510:35
Wykład pod patronatem firmy Bristol Myers Squibb: Podwójna immunoterapia w leczeniu nowotworów — podobieństwa i różnice prof. ICZMP dr hab. n. med. Ewa Kalinka
20 min
10:3511:45
Sesja edukacyjna 7. Przerzuty do ośrodkowego układu nerwowego w trakcie immunoterapii — optymalny schemat postępowania Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Tomasz Mandat, dr n. med. Łukasz Kuncman
70 min

10:35 - 10:50

Wyłączne leczenie chirurgiczne — kiedy, komu, jak? prof. dr hab. n. med. Tomasz Mandat

10:50 - 11:05

Radioterapia stereotaktyczna wysokodawkowa — kiedy zacząć i kiedy skończyć? dr n. med. Łukasz Kuncman

11:05 - 11:20

Radioterapia WBRT — nowe możliwości i ograniczenia dr n. med. Piotr Jaśkiewicz

11:20 - 11:35

Powikłania po radioterapii — jak rozpoznawać i jak leczyć? dr n. med. Marta Olszyna-Serementa

11:35 - 11:45

Dyskusja
11:4512:25
Przerwa 40 min
12:2512:45
Wykład sponsorowany firmy GSK: Zwrot w leczeniu zaawansowanego raka endometrium — dostarlimab prof. ICZMP dr hab. n. med. Ewa Kalinka
20 min
12:4513:55
Sesja edukacyjna 8. Leki immunokompetentne wobec nowotworów o niskim odsetku występowania Prowadzenie: dr hab. n. med. Jakub Żołnierek, dr n. med. Tomasz Świtaj
70 min

12:45 - 13:00

Międzybłoniak opłucnej prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

13:00 - 13:15

Grasiaczki dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska

13:15 - 13:30

Rzadkie typy w urologii dr hab. n. med. Jakub Żołnierek

13:30 - 13:45

Mięsaki dr n. med. Tomasz Świtaj

13:45 - 13:55

Dyskusja
13:5514:15
Wykład pod patronatem firmy Medison: Wybór immunoterapii w I linii leczenia NDRP — jaka, komu, kiedy? prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski
20 min
14:1515:40
Sesja edukacyjna 9. Toksyczność immunoterapii, czyli łyżka dziegciu Prowadzenie: prof. ICZMP dr hab. n. med. Ewa Kalinka, prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski
85 min

14:15 - 14:30

Jak długo stosować stereoidoterapię? Co zrobić jak stereoidy nie działają? dr hab. n. med., prof. PWr Bożena Cybulska-Stopa

14:30 - 14:45

Toksyczności o niskim odsetku występowania dr n. med. Tomasz Świtaj

14:45 - 15:00

Powikłania leczenia powikłań dr hab. n. med. Hanna Koseła-Paterczyk

15:00 - 15:15

Schemat diagnostyczny przed rozpoczęciem i w trakcie immunoterapii skojarzonej dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska

15:15 - 15:30

Powikłania wysokich dawek sterydów dr n. med. Anna Lewczuk-Myślicka

15:30 - 15:40

Dyskusja
15:40
Zakończenie konferencji prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski, prof. ICZMP dr hab. n. med. Ewa Kalinka, prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski
Copyrights © 2024 Via Medica